Forløb

"

I MindFlex skaber vi forløb ud fra ønsker og behov og vi udvikler hele tiden nye tiltag.

Vi har det sorte bælte i at koordinere og skabe røde tråde, som er vigtigt for at opnå effekt og udvikling.

Vi er altid åbne for dialog og byder gerne ind med vores erfaring for at finde de bedste løsninger

                                  – Mette Guldfelt, Faglig direktør

Koordination

Skoleflex og tilbageslusningsflex

Skoleflex

MindFlex er udbyder i Københavns Kommunes skoleflex-ramme.

Støtte til fortsat skolegang i folkeskolen.
Faglig og social trivsel og udvikling. Samarbejde mellem skole- og socialforvaltning.

Kan også anvendes i forbindelse med skolevægring.

Tilbageslusningsflex
Succesfuld tilbageslusning i folkeskole efter endt special- eller behandlings-forløb i segregeret skoletilbud.

KombiFlex

Et godt skoleliv

Vores mission er at så mange elever som muligt har en positiv og udviklende skolegang.

KombiFlex er en indsats, som består af en koordineret støtteindsats i skolen og et parallelt familieudviklingsforløb, der som udgangspunkt bevilges for et år, af kommunens PPR/skolevisitation og Familieafdeling. Omfanget af indsatserne kan kombineres fleksibelt efter behov i bevillingsperioden.

Tilbage i skole

Koordinerende og behandlende indsatser til elever med bekymrende højt fravær og skolevægring.

Familieudvikling / Familiekonsulent

Der er fokus på strategier og udviklingsorienteret tilgang med udgangspunkt i barnets og familiens individuelle situation og målsætninger.

Kontaktperson

Når livet driller, kan det være betydningsfuldt at have en kontaktperson, som kan hjælpe én igennem udfordringer og ind i nye fællesskaber.

Der er fokus på trivsel, gode strategier, samtaler, oplevelser, aktiviteter og selvforståelse.

 

Selvforståelsessamtaler vedrørende autisme

At leve med en diagnose betyder noget forskelligt for alle.

Derfor er der behov for individuelle strategier i forhold til selvforståelse, psykoedukation og trivsel.

Samtaleforløb kan visiteres af sagsbehandler og også aftales i privat regi.

Privat rådgivning

Samtaler til familier, børn og teenagere, som har brug for hjælp, vejledning og sparring.

Når livet udfordrer os, er der brug for hjælp. Vi skræddersyer samtaleforløbet, så det passer til dig og din familie.

Parterapi

Tryghed og trivsel i parforholdet er et vigtigt fundament for hele familiens trivsel.

De voksnes relation i familien påvirker stemningen og dynamikkerne i hele familien.
Derfor kan parforholdet ses som den absolut vigtigste relation i familien.

Når vi voksne ikke trives, mærker vores børn det. Når vi ikke får taget hånd om vores konflikter, påvirker det hele familien.

Støttet samvær med udviklingsperspektiv

Hvordan bliver samværet bedst muligt for både barn og forældre?

Hvilke aktiviteter giver gode fælles succesoplevelser?

Hvordan opbygges en god fælles historie i en “unaturlig” ramme?

Traumebehandling

Generelt arbejder vi i MindFlex sikkerheds- og traumeinformeret med børn, unge og familier.

Den konkrete traumebehandling handler om at forløse tidligere traumatiske hændelser, med det formål at hele nervesystemet, opnå større glæde, sundhed og balance og fungere godt i hverdagen.

Samtaler om stress og trivsel for børn og unge

Stress og mistrivsel har konsekvenser for indlæring, helbred og robusthed i sociale sammenhænge.
Får barnet/den unge ikke de rette strategier, kan det få langvarige konsekvenser.
Samtaleforløb kan visiteres af sagsbehandler og også aftales i privat regi.

Ny overskrift

Ønskebrønden

Ønskebrønden

Ønskebrønden

Vi samarbejder gerne om forskellige andre indsatser, der skrues sammen efter behov og aftale.

Herunder:

  • Oplæg og vejledning til lærere og pædagoger (også om børn med diagnoser)
  • Trivselsforløb i skoleklasser
  • Vejledningsforløb (§11) 
  • Eksamens forberedende hjælp til sårbare unge

Se flere eksempler under “Læs mere”