Traumebehandling

Den konkrete traumebehandling handler om at forløse tidligere traumatiske hændelser, med det formål at hele nervesystemet, opnå større glæde, sundhed og balance og fungere godt i hverdagen.

Når børn og unge er udfordret ift adfærd og trivsel er det et udtryk for ubalance, som kan skyldes forskellige grunde. Som oftest er en adfærd i ubalance et dække for et barn eller en ung, som har det svært og som ikke kan finde fodfæste. Et barn/en ung med en uhensigtsmæssig adfærd, bliver ofte mødt af modstand og afstandtagen, som skaber endnu mere usikkerhed og forkerthedsfølelse i barnet/den unge, som igen skaber negative mønstre af uhensigtsmæssig adfærd. En ond cirkel, som er svær at bryde for både barnet/den unge, men også for forældre og netværk, som gerne vil hjælpe.

I MindFlex møder vi altid barnet/den unge, hvor de er og er nysgerrige på, hvad der er sket med barnet/den unge og ikke hvad de har gjort. Denne skelnen, hvor fokus er på, at barnet/den unge ikke har gjort noget forkert, men, at der er sket noget, som gør, at barnet/den unge har haft brug for at opbygge en bestemt adfærd, er meget vigtig i vores arbejde. På det tidspunkt, hvor en given adfærd begyndte, var det oftest en nødvendig strategi, men som tiden er gået, er adfærden blevet en belastning, som står i vejen for, at barnet/den unge kan fungere og udvikle sig i hverdagen.

Adfærden opstår som regel, fordi barnet/den unge ikke føler sig tilstrækkelig eller måske endda forkert. De har oplevelser med fra deres hjem/skole/andre steder som påvirker dem. Langtids-stressfaktorer, som påvirker og er overvældende for barnets/den unges trivsel, det sætter sig i kroppen og gør at nervesystemet kommer på overarbejde. Barnet/den unge kan reagere ved at være oversamarbejdende, udadreagerende, skolevægrende, kontrollerende eller måske opleves barnet/den unge som passiv eller er måske helt kollapset og kan ingenting. I de tilfælde skal man være opmærksom på, om der er tale om udviklingstraumer. Adfærden ved udviklingstraumer ligner meget den adfærd man har ved ADHD, stress, overbelastning, autisme, PTSD eller lignende. Er det således et udviklingstraume og ikke en diagnose og behandles barnet med medicin eller overses symptomerne for traumer, får barnet/den unge det ikke bedre, men tværtimod bliver de ofte retraumatiseret og adfærden kan udvikle sig i uhensigtsmæssig retning.

Hvad kan vi gøre ved det?

Vi kan med The Re-connect Trauma Release System arbejde skånsomt og effektivt med traumer, så barnet/den unge oftest får genopbygget en stærk og sund forbindelse mellem krop og sind. Derved genvindes troen på egen styrke og man finder tilbage til sunde og hensigtsmæssige adfærdsmønstre. Bekræftende mønstre, som giver mulighed for at fungere godt i hverdagen, gå i skole og være en positiv del af sociale situationer. Med denne metode, hvor man arbejder intensivt med barnet/den unges nervesystem, som i årevis har været på overarbejde og som kræver gentagelser af gode oplevelser for at falde til ro, kan vejen til ro blive kortere og mere skånsom.

 

Metoden bygger på teorien om traumer af Peter A. Levine og har flere aspekter inkorporeret fra behandlingsformen EMDR. Inden barnet/den unge behandles i MindFlex-regi, screener vi for traumer. Screeningsmateriale der anvendes, er fra metoden ”Sleeping dogs”, som er udviklet af Arienne Struik, klinisk børnepsykolog og EMDR-terapeut. Det er en metode, som bruges til behandling af børn/unge, der ikke kan eller vil tale om deres traumatiske minder.

Hvis det efter screening vurderes at barnet/den unge ikke har traumer eller ikke er klar til at modtage behandling, startes behandlingen ikke op.

Når behandlingen vurderes relevant og sikkerheden omkring det enkelte barn er stabil, startes forløbet op med en samtale med forældrene/netværket, som fortæller om barnet/den unges liv og om hvad udfordringen er, set fra deres perspektiv. Efterfølgende vurderes det, om der er sufficient netværk, der kan støtte barnet/den unge i integrationsfasen, som er perioden efter behandling. Er der MindFlex-medarbejdere der tilknyttet barnet/den unge og familien, hjælper vi her.

Generelt er det vigtigt, at forældrene/netværket er indforstået med behandlingen og er villige til at hjælpe barnet/den unge i den efterfølgende integrationsfase.

 

Forløb

  • Visitation: Samtale med forældre og de professionelle om barnet/ den unge, samt første vurdering ud fra beskrivelser
  • Samtale med forældrene/netværket
  • Samtale med barnet/den unge. Forældre/netværk, må meget gerne være med, hvis barnet/den unge har brug for det. Vi taler/leger/tegner/, hvad der er svært, hvad der bekymrer, hvad han/hun ønsker sig og hvad der står i vejen for det. Når han/hun er klar, øver vi at trække vejret, lukke øjnene, være i rummet og samtidig mærke sin krop uden at blive bange eller føle sig forkert. Det kan nogle gange tage tid for et barn eller ung at opbygge tillid til behandleren og derfor bruges der ofte nogle gange på at opbygge tillid, så han/hun tør gå helt ind i behandlingen. Når barnet/den unge er klar, tager behandlingen ofte kun en enkelt eller to gange, hvorefter integrationsfasen går i gang.
  • Integrationsfasen er, hvor børnene/de unge mærker sig selv på en ny måde, har brug for hjælp til at forstå sig selv på ny og skal motiveres og hjælpes til ikke at vende tilbage til gamle mønstre. Her er der brug for at opbygge troen på, at de er gode nok, som de er, og fortsætte den udvikling, der er godt gang. Ind i mellem kræves der en enkelt session med behandleren efter traumeforløsningen, men som oftest er det ikke nødvendigt, hvis netværket omkring barnet/den unge er støttende.

 

Børn og unge kræver som oftest mellem 3-5 behandlinger

Voksne kræver mellem 1-3 behandlinger.

 

Traumebehandling udføres af certificeret traumeterapeut og familiekonsulent Knirke Nybroe og er der tilknyttet øvrige medarbejdere fra MindFlex, deltager disse i faserne før og efter behandlingen. (Stabiliseringsfasen og integrationsfasen).

 

 

Pris

Offentlige kunder:

1200 kr. pr. gang for 1,5 time

Private kunder 1500 kr. pr. 1,5 time, inkl. moms.

Kontakt for nærmere dialog…