Familieudvikling/Familiekonsulent

Vi samarbejder systemisk ud fra, at alle i familien skal trives og udvikle sig. Forældrene har det overordnede ansvar for de rette rammer og muligheder. Alle i familien har medansvar for den fælles trivsel, en respektfuld omgangstone samt individuel og fælles udvikling. Målet er, at børnene i familien støttes til at gennemføre skole og videre uddannelse, og at de har et sundt og godt familie- og fritidsliv.

MindFlex hjælper forældre til at skabe og fastholde de bedst mulige rammer for deres børn. Vi ved, at det kræver ro, stabilitet og overskud at være den forælder, man helst vil være. Vi arbejder derfor med forældrenes forudsætninger, ressourcer og muligheder, både på det personlige plan og i forældreskabet. 

Vi tager fat, hvor det er nødvendigt i en forståelse af, at forældrenes situation og muligheder også har betydning for at kunne skabe forandringer og de bedst mulige rammer for børnenes og familiens liv. I fællesskab begynder vi altid med at afdække og opstille mål for, hvilke parametre der kan forbedres og optimeres. Vi samarbejder i tillid og ordentlighed, og vi tror på, at alle forældre ønsker det bedste liv for deres børn og for deres familie. Ud fra alt det der lykkes, skaber vi endnu flere gode fortællinger og resultater sammen. 

Familiekonsulenterne i MindFlex har forskellige specialer og erfaring, og vi har fokus på et godt match i samarbejdet. Vi har stor erfaring inden for nedenstående områder: 

  • Familiedynamik og kommunikation
  • Diagnoser, eksempelvis autisme/udviklingsforstyrrelser, ADHD/opmærksomhedsforstyrrelser, angst mv. 
  • Skilsmisseproblematikker
  • Navigation i skoleliv
  • Samarbejde med skoler samt skolevægring/skolefravær
  • Terapi
  • Traumeorienteret tilgang
  • Børn og unges udvikling i alle aldre
  • Afdækning og undersøgelsesforløb

Vi har forløb af forskellig varighed og intensitet.

Kontakt for nærmere dialog…