Parterapi

Parterapi kan være en vigtig investering i jeres parforhold

Oplever I, at det kan være svært at få parforholdet til at fungere i en presset hverdag med arbejde, børn og andre forpligtelser? Så er I ikke de eneste. Rigtig mange par kæmper med udfordringer i parforholdet.

Oplever I udfordringer som:

  • Det er svært at kommunikere og forstå hinanden
  • I er uenige om børneopdragelse
  • Skænderier og konflikter som er gentagende og opslidende
  • I har mistet lysten til hinanden – både følelsesmæssigt og seksuelt
  • I gennemgår en krise som fx dødsfald i familien, sygdom eller utroskab
  • At én eller begge har traumer eller omsorgssvigt med i bagagen

 

Parterapi kan hjælpe med at bryde de negative mønstre der skaber afstand mellem jer, så i kan genfinde gnisten og opbygge en kærlig og tryg relation.    

Vi benytter terapiformen – EFT, emotionsfokuseret parterapi – der er en intensiv, dyb og kærlig terapiform. Den har fokus på og hjælper jer til at styrke jeres tilknytning, og finde sammen igen på en tryg og kærlig måde, ligesom den forbedrer kommunikationen mellem jer, fordi I bliver i stand til at sende nogle tydeligere budskaber.

De negative mønstre, der skaber konflikter og afstand og tager jer fra hinanden, klarlægges, så I bliver i stand til at opdage dem, og ændre dem til mere positive måder at være sammen på.

Terapiformen er veldokumenteret og har gode og vedvarende resultater. Den tager udgangspunkt i teorien omkring tilknytning der udvikler sig til den kærlighedsstil vi som voksne tager med ind i vores parforhold, og at vi som menneske som udgangspunkt alle længes efter et trygt parforhold, der opfylder vores behov for kærlighed og samhørighed. 

For nogle par er det nok med få sessioner, mens der for andre skal bruges længere tid for at arbejde ind til kernen af problemerne.

Parterapien varetages af uddannet par- og familieterapeut, der bl.a. er uddannet i EFT. 

Kontakt for nærmere dialog…