Selvforståelsessamtaler vedrørende autisme

Samtaleforløbet er for mennesker med en autismespektrumforstyrrelse som infantil/klassisk autisme, Aspergers syndrom, atypisk autisme, GUU/GUA (Gennemgribende udviklingsforstyrrelse Uspecificeret/Anden). Forløbet indeholder 10 samtaler. 

At forholde sig til egne udfordringer og udviklingsmuligheder, er for mange mennesker en proces, der kræver professionel støtte. Ofte har børn og unge med autisme haft én eller flere perioder i deres liv, hvor noget har været så svært eller ubegribeligt, at det har haft mistrivsel til følge. Derfor tilbyder vi et trygt og professionelt samtaleforløb, der giver rum og mulighed for fordybelse og dermed adgang til at få klarlagt nuancer og detaljer, som kan hjælpe én videre, når livet er svært. 

Vi tager afsæt i den enkeltes profil, og psykoedukation danner grundlaget for det videre samtaleforløb. Psykoedukation har til formål at håndgribeliggøre de udfordringer personen med autisme kan opleve, ved at give viden om hvordan krop og hjerne reagerer. Viden giver ro og forståelse, og vi samarbejder om at skabe nye strategier og værktøjer. Ligeledes arbejder vi med at finde indblik i egne styrker og ressourcer, og hvordan disse kan medvirke til positive og holdbare forandringer.

Omkring 75% af alle personer med autisme har forskellige følgetilstande som depression, angst, sanseforstyrrelser, stress, belastningsreaktion, skolevægring, spiseforstyrrelse etc. Mange oplever daglig stress i større eller mindre grad, som hæmmer dem i hverdagen og står i vejen for trivsel og udvikling. Derfor arbejder vi også med at afdække, hvilke situationer der er udfordrende, og hvordan nye strategier kan tillæres, så hverdagen fungerer bedre.

Vi anvender forskellige terapeutiske metoder, da alle mennesker er lige så forskellige som metoder er. Af metoder og tilgange kan blandt andet nævnes styrkebaseret tænkning, ACT, kognitiv adfærdsterapi og narrativ terapi, neuropsykologi etc.

I selvforståelsesforløbet arbejder vi med følgende temaer:

 • Grundlæggende viden om autisme, hjernens biologi og signalstoffer
 • Stressviden, forebyggelse og stresshåndtering
 • Styrkebaseret tænkning og fokus på egne ressourcer, relationelt og individuelt
 • Identitet, selvværd og selvforståelse
 • Hverdagsstrategier og værktøjer
 • Sundhed 
 • Sociale strategier
 • Skole, uddannelse og fremtid
 • Familie
 • Struktur og energiregnskab
 • Psykoedukation
 • Sanseforstyrrelser- håndtering, hjælpemidler og psykoedukation
 • Evt. vejledning til familie, pårørende og skole

 

Hvis det er samtaleforløb til et barn eller en ung, anbefaler vi, at der som del forløbet afholdes et par samtaler med forældre/familien, hvor barnet/den unge også deltager. Disse samtaler har fokus på barnets/den unges nye tillærte viden og strategier, og har som omdrejningspunkt hvordan familien kan støtte barnet/den unge med at træne og fastholde nye handlinger.

Der leveres altid en afsluttende rapport efter forløbet.

Forløbet kan både bevilges gennem sagsbehandler og aftales med private kunder.

Kontakt for nærmere dialog…